فرمول دکتر برای نادر نوری تشخیص تالاسمی مینور

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 15:56
برچسب‌ها :
  امان از دست آن کس که دو روست          چو دیوی ددمنش ، بی چشم و روست اگر در نزد تو  چون آدم است                   مکن  باور که این یک نیمه روست برای دست یابی به هدف                       نه دشمن می شناسد  او  نه دوست مدام از هر چمن جوید علف                          چراگاهش شکر آب دو دوست کلامش بی ستون  پر از دروغ                       قسم  بی خود خورد بی آبروست همیشه درپی ناحق خوریست                         کلاغی  دانه دزد و  کینه جوست سرانجامِ دو رو، نادر چه شد ؟                    غباری شد  نه پُز ماندش نه پوست  دکتر نادر نوری بهمن 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :
      امان از دست آن کس که دو روست          چو دیوی ددمنش ، بی چشم و روست اگر در نزد تو  چون آدم است                   مکن  باور که این یک نیمه روست برای دست یابی به هدف                       نه دشمن می شناسد  او  نه دوست مدام از هر چمن جوید علف                          چراگاهش شکر آب دو دوست کلامش بی ستون  پر از دروغ                       قسم  بی خود خورد بی آبروست همیشه درپی ناحق خوریست                         کلاغی  دانه دزد و  کینه جوست سرانجامِ دو رو، نادر چه شد ؟                    غباری شد  نه پُز ماندش نه پوست _______________________  درمانگاه عشق به درمانگاه عشقت پا نهادم دلم را جز به  تو به کس ندادم  چنان با برق چشمت شوک دادی ندانم در زمین یا درمعادم     _______________________  فریب کف آسان سر  مخور          اگر پا نهی آسان سر مخور   به زودی بدان شب گردد تمام        مقاوم بمان آسان سرمخور  ______________________________    به هر آرزویی نتوان رسید                     طعم هر خوشی را نتوان چشید           عاقل آن که از چاه  خیال خام                  بیرون آمد و از  خطرش  رهید      اندیشیدو کوشیدوبه حق رسید        ________________________________________       امان از دست آن کس که دو روست               حسود وکودن و بی آبروست مکن باور قسم هایش دگر             
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :
  شنیدم یک شبی بانگ از زوایا که می نالید از درد خطایا            به سختی گریه می کرد از ندامت        غلت کردم ببخشایم خدایا   گرفتم من  مقامی را به ناحق         اگر چه بود آن حقّ سخایا   عطا کردم به انان بس مزایا             فقط همدست هایم خاص بودند   که آزردم به  کام خود  رعایا        خطا کردم خجل هستم زمردم کنون  که به  دم  آخر  رسیدم       پریشانم   که  بد کردم  خدا یا ندانستم  که این دنیا چه پوچ است      شدم اینک پشیمان از قضایا ندا آمد  برو گم شو مگو هیچ         ندانستی سرانجامت  تو آیا کنون که در سراشیبی  فتادی          دگر دانی  مقامت نیست پایا به پایان  چون رسیدت زندگانی      نجاتت  کی دهد  عاقل عطایا  دکتر نادر نوری بهمن 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :
___________ تب عشقت مرا هم مبتلا کرد         نگاهت در دلم آتش به پا کرد   زدی باآن خدنگ این سینه ام را    بدن را چون خزان  پخش و پلا کرد   به هر دکتر   رَوم درمان ندارد     بپرس ازآن  شرر با من چه ها کرد  دکتر نادر نوری بهمن 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :

چون شیر نباشد در بادیه 

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :
در غارتارجهل به دنبال  روزنی  ؟                              نور از خرد  بگیر که آیی  به روشنی   بیرون چوآمدی زجهالت، زکات بخش                                       آگاه کن چراغ بده با فروتنی    آن دیوهیکلان که پُرند ازغرور پوچ                                 چه ناله ها نکرده  زتیزی  سوزنی    ای کاش  خود سران همه  باهوش می شدند                        مقبولیت  جداست زِ هر زور  گفتنی               نادر، خرد  نه خامه ی دانش شکستن است                         نوری  نفیس  باشی اگرجهل بشکنی          پاکیزه خوی باش و  خردمند و خوش زبان                     با دیو  نفس جنگ جز آن نیست  دشمنی    دکتر نادر نوری بهمن 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :
این یکی از قوانین دکتر نوری است                   هر مرض یک سرش اُفتِ ویتامین دی است   هر کسی پیش تان آمد و هر درد داشت                              آزمایش برایش  بدان الزامی است      دکتر نادر نوری بهمن 96                                        
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 18:49
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 5:13
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها