فرمول دکتر برای نادر نوری تشخیص تالاسمی مینور

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 8 فروردين 1397 ساعت: 22:08
برچسب‌ها :
   چرا می خواهی غمگسارم بروی ؟  ازاین چشمان اشکبارم بروی ؟ خطایم چه بوده  ای مه من ؟ دلت می آید از کنارم بروی ؟  دلم را  با سنگ  فراقت مَشِکن همیشه از غم سوگوارم بروی  دکتر نادر نوری فروردین 97
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 8 فروردين 1397 ساعت: 22:08
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 8 فروردين 1397 ساعت: 22:08
برچسب‌ها :
  هرچه" نادر" سروده در اینجا بی گمان          مستند شد به تحقیق هایی در جهان       بررسیها نشان داده، امری جدّی است          هرمرض یک سرش اُ فتِ دی است   هر کسی نزد ما آمدو هردرد داشت              می توان پای کمبود ویتامین گذاشت   آزمایش برایش  سفارش می شود               تا بدانیم  چه کم گزارش می شود   گر کسی  دردسر یا کمر دارد مدام            ابتدا
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :
بررسیها نشان داده امری جدّی است      هرمرض یک سرش اُ فتِ دی است   ویته مین دی مفید است و غوغا می کند         خود به خود  مالکش را مداوا می کند   هرچه نادر سروده در اینجا بی گمان                    مستند شد به تحقیق هایی در جهان                          هر کسی نزد ما آمد وهردرد داشت              می توان پای کمبود ویتامین گذاشت   آزمایش برایش  سفارش می
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :
آیا بر اساس دانش ژنتیک  سیدی وجود دارد ؟ تعریف سید :   فرزند نسبی پیامبر و امام علی بودن  نخستین دودمان مشترک پیامبر و امام علی  نوه های  پیامبر ( امام حسن و امام حسین هستند )   اینک  ببینیم  ساختار بدنی هر کدام از امام حسن یا امام حسین  بر پایه دانش ژنتیک  چند درسد سیید بودن هست ( پاسخ : 75 درسد )  چرا ؟ نخست از سوی مادری حساب کنیم :   ساختار  بدنی حضرت ف
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :
امان از دست آن کس که دو روست حسود وکودن و بی چشم روست اگر در نزد تو چون آدم است مکن باور که این یک نیمه روست دکترنادر نوری دی 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :
 دریغ ایران که هر روزش عزا است جهان حیران عجب اینجا چه جا است ؟ سیاچاله ی غم های جهان شد  تو گویی مخزن هر چه بلا است  دکتر نادر نوری 29 بهمن 96
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40
برچسب‌ها :