شعر دکتر نادر نوری درباره ویتامین دی

ساخت وبلاگ

بررسیها نشان داده امری جدّی است     

هرمرض یک سرش اُ فتِ دی است

 

ویته مین دی مفید است و غوغا می کند        

خود به خود  مالکش را مداوا می کند

 

هرچه نادر سروده در اینجا بی گمان                  

 مستند شد به تحقیق هایی در جهان                       

 

هر کسی نزد ما آمد وهردرد داشت             

می توان پای کمبود ویتامین گذاشت

 

آزمایش برایش  سفارش می شود             

 تا بدانیم  چه کم گزارش می شود

 

گر کسی  دردسر یا کمر دارد مدام           

ابتدا ویته مین را بسنج ای نیک نام

 

بشنو ازناخوشی های پایین رفت آن        

 درد ماهیچه ای است و دیگر درد ران  

 

گر دیابت گرفته  کسی یا که  کهیر       

شاید از کاهش دی، بدن  گشته اسیر

 

گرزنی خستگی داشت و در نومیدی است   

 شاید ازاُفت میزان   ویتامین دی است

 

شیب کمبود آن در زمستان ودی است        

از مکافات این شیب  پینه در پَی است

 

ماه دی  ماه هجران دی است و بلا           

هر مریضی رسد  دی به اوج ابتلا    

 

آسمیان را شفا ده  کمک از دی بگیر            

چون که در اُفت آن آسم می گردد دلیر

 

وی ته مین روده را پاس می دارد ز شر       

پاسداری کند از بدن، پستان، جگر

 

آن کسانی که داروی صرعی می خورند        

 در کنارش بگویید  باید دی خورند


  دکتر نادر نوری بهمن 96 

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40