ویتامین دی دکتر نادر نوری | بلاگ

ویتامین دی دکتر نادر نوری

تعرفه تبلیغات در سایت

 

هرچه" نادر" سروده در اینجا بی گمان         

مستند شد به تحقیق هایی در جهان

     

بررسیها نشان داده، امری جدّی است         

هرمرض یک سرش اُ فتِ دی است

 

هر کسی نزد ما آمدو هردرد داشت             

می توان پای کمبود ویتامین گذاشت

 

آزمایش برایش  سفارش می شود             

 تا بدانیم  چه کم گزارش می شود

 

گر کسی  دردسر یا کمر دارد مدام           

ابتدا ویته مین* را بسنج ای نیک نام

 

بشنو ازناخوشی های پایین رفت آن         

درد ماهیچه ای است و دیگر درد ران 

 

گر دیابت گرفته  کسی یا که  کهیر        

شاید از کاهش دی، بدن  گشته اسیر

 

گرزنی خستگی داشت و در نومیدی است   

 شاید ازاُفت میزان  ویتامین دی است

 

شیب کمبود آن در زمستان ودی است       

 از مکافات این شیب  پینه در پَی** است

 

ماه دی  ماه هجران دی است و بلا          

 هر مریضی رسد  دی به اوج ابتلا    

 

آسمیان را شفا ده ، کمک از دی بگیر            

چون که در اُفت آن آسم می گردد دلیر

 

وی ته مین روده را پاس می دارد ز شر           

پاسداری کند از بدن، پستان، جگر

 

آن کسانی که داروی صرعی می خورند        

 در کنارش بگویید  باید دی خورند

 

 

ویته مین دی مفید است و غوغا می کند        

خود به خود  مالکش را مداوا می کند

 

 

   پی نوشت

* ویته مین  تلفظ  انگلیسی ،  گویش فارسی ویتامین است 

 است MS پینه در پَی  نام  پارسی **

 ( از کتاب برابر پارسی واژگان پزشگی اثر  اینجانب دکتر نادر نوری  )  

 

 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت: 11:40